Vis meny

Portal forlag kjøpt opp av Cappelen Damm

Gjennom oppkjøp av Portal Forlag styrkes nå Cappelen Damm Akademisk ytterligere både på markedet for lærebøker for høyere utdanning og innenfor Open Access-publisering av forskning.

Portal forlag vil bli integrert i Cappelen Damm Akademisk fra 01.05.2017. Portal Forlag er et familiedrevet forlag, etablert i 2005 av Andreas Aase, som er eneeier. Forlaget har base i Kristiansand, og har to ansatte som vil fortsette som redaktører der.

Portal Forlag har en bred utgivelsesprofil, med lærebøker for høyere utdanning, forskningslitteratur, psykologi og selvledelse, allmennlitteratur og barnebøker. De siste årene har forlaget dreid virksomheten mer i retning av lærebøker for høyere utdanning og forskningslitteratur.

Cappelen Damm er Norges største forlag, med et utgivelsesprogram som omfatter lærebøker, digitale læremidler, fagbøker, skjønn- og generell litteratur, verk og kart. Cappelen Damm kjøpte i 2011 og 2012 henholdsvis Akribe Forlag og Høyskoleforlaget, og videreførte satsingene i det sammenslåtte Cappelen Damm Akademisk. 
Cappelen Damm Akademisk har nå 42 ansatte i Oslo, Kristiansand og København. I tillegg til lærebøker for høyere utdanning og fagbøker for profesjon, har forlaget digitale satsinger innen helsefag (Var Healthcare), og innenfor Open Access-publisering av forskning i tidsskrifter og bøker (Nordic Open Access Scholarly Publishing �" NOASP).

Vil styrke Cappelen Damm Akademisk
«Kjøpet av Portal Forlag vil styrke Cappelen Damm Akademisk ytterligere både på markedet for lærebøker for høyere utdanning og innenfor Open Access-publisering av forskning. Vi har erfaring med at størrelse og bredde gir gode resultater både for forlag og forfattere, og for dyktige ansatte som blir del av et større forlagsfaglig miljø. Vi ser fram til å innlemme Portal Forlag i Cappelen Damm Akademisk. De to ansatte vil jobbe henholdsvis ved avdelingskontoret i Kristiansand og ved hovedkontoret i Oslo, forteller Birgit Skaldehaug, forlagssjef i Cappelen Damm Akademisk

Vil øke nedslagsfeltet for bøkene til forfatterne våre
«Da Norges største forlag banket på døren, var Portal Forlag inne i en kraftig vekstperiode. Vi stod ved et veiskille og måtte ta stilling til om vi skulle ansette flere folk eller si ja til å bli kjøpt opp. Valget om å selge aksjene henger sammen med to viktige forhold: Våre ambisjoner om å utvikle læremidler av høy kvalitet og vår satsing på forskningspublisering passet som hånd i hanske med ambisjonene i Cappelen Damm Akademisk. Og så tror vi at Cappelen Damms markedsføringsapparat vil bidra til å øke nedslagsfeltet for bøkene til forfatterne våre», sier Andreas Aase, grunder og eier av Portal Forlag.

Kilde: http://presse.cappelendamm.no/pressreleases/cappelen-damm-kjoeper-portal-forlag-1893757