Vis meny

Informasjon til forfattere

Om du ønsker å sende oss et manus til vurdering kan dette gjøres på e-post til: lars.aase@portalforlag.no

Manus kan også sendes på papir til:

Portal forlag
Agder allé 4
4631 Kristiansand

Manus på papir returneres normalt ikke, men kan avtales i spesielle tilfeller.

Før du sender manus for vurdering kan du lese denne forfatterveiledningen. Sammen med manus ønsker vi at det vedlegges en kort beskrivelse av hva som er bakgrunnen for prosjektet. Vi vurderer også masteroppgaver og doktoravhandlinger for utgivelse. I slike tilfeller trenger vi i tillegg en plan for hvordan teksten er tenkt bearbeidet for et større publikum.

Er ditt manus allerede antatt og skal utgis, vennligst les den tekniske veiledningen for PC eller MAC. Bruk gjerne denne malen til utforming av ditt manus.

For bøker som bruker referanser i teksten, vennligst se hvilket referansesystem vi ønsker blir brukt. I antologier er det redaktør som har ansvar for at alle forfattere følger denne veiledningen.

For english authors, click here for our Instructions on References and BibliographyClick here for Instructions for the Preparation of Manuscripts.